Klassisk homeopati

Klassisk homeopati utvecklades av den tyska läkaren Samuel Hahnemann i slutet av 1700-talet. Han upptäckte att vad ett ämne kan skapa hos en frisk människa kan det också bota hos en sjuk människa.
Ex: Du har kliande, rinnande, svidande ögon och vattnig rinnande näsa och vill nysa hela tiden, samma symtom som du får då du hackar lök. Eftersom symtomen är lika använder man rödlök, Allium Cepa, för behandling. Ordet homeopati som betyder liknande lidande är då lättare att förstå.
Klassisk homeopati är en naturlig metod där homeopaten utgår från klienten som helhet både fysiskt, emotionellt och mentalt. Varje individ är unik därför är behandlingen individuell. Det finns inte ett homeopatiskt medel som passar för varje sjukdom utan det är individen som helhet som behandlas.Två individer med likadana symtom kan få olika homeopatiska medel eftersom homeopatin utgår från klientens personlighet och individuella reaktioner. Udda och karakteristiska symtom är viktigare än allmänna och vanliga.Ursubstansen till de homeopatiska medlen har sitt ursprung i naturen. Medlen stimulerar kroppens egen läkekraft. De är potensierade dvs utspädda och skakade enligt ett särskilt system. De homeopatiska medlen med sina små eller obefintliga materiella doser är fria från biverkningar.Genom samtal gör homeopaten en grundlig analys och vid uppföljande konsultation följer han/hon upp vad som har förändrats. Allt som sägs under en konsultation stannar mellan klienten och homeopaten. Räkna med att den första konsultationen tar ca 2 timmar.
Homeopaten behandlar de flesta problem med undantag av de sjukdomar som vi enligt vår lagstiftning inte får behandla.yvonne@sacredspace.se

073 – 619 04 23