AuraAuran är ett hölje av vibrerande energi runtom den fysiska kroppen. Den består av olikfärgade skikt som är tätast längst in mot kroppen och tunnast längst ut. Varje människa har sin egen vibration, den är vår spirituella signatur. Den plockar upp både högfrekventa, positiva, stödjande energier och lågfrekventa, negativa, dränerande energier från omgivningen. Därför känner vi oss ibland trötta, oroliga och nervösa eller fyllda av energi, glada och harmoniska i olika miljöer eller tillsammans med vissa människor.